O NÁS

Pandy & Partners je združenie advokátov poskytujúcich komplexné právne služby v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku s kanceláriami v Bratislave, Košiciach, Kráľovskom Chlmci a vo Veľkých Kapušanoch. Pandy & Partners zastupujú rôznorodých klientov, od obchodných spoločností s celoslovenským významom, jednotky územnej samosprávy až po ich jednotlivých obyvateľov. Našou prioritou je poskytovanie právnych služieb s najväčšou možnou precíznosťou pre všetkých našich klientov.

V rámci právnej pomoci poskytujeme komplexné právne služby vrátane zakladania spoločností, vyhotovenia zmlúv, právnych rozborov a stanovísk, poskytovanie právnych porád, zastupovanie v súdnych sporoch a v konaniach pred inými orgánmi a organizáciami.

Dlhoročná prax a spolupráca s najlepšími odborníkmi a súdnymi znalcami zaručuje pre našich klientov kvalitné právne služby.

Spolupracujúci partneri:

 


Budapešť, Maďarsko

 

Budapešť, Maďarsko

 

Záhreb, Chorvátsko

 

Oradea, Rumunsko

SLUŽBY

Občianske právo

Našim klientom poskytujeme služby v oblasti vypracovania zmlúv, právnych analýz, vymáhania pohľadávok, dedičských vecí, náhrady škody, vrátane zastupovania v súdnych konaniach.

Rodinné právo

Pandy & Partners poskytuje právne služby v oblasti rodinného práva vrátane zastupovania v rozvodových konaniach, úpravy vzťahov k deťom,  úpravy vyživovacej povinnosti ako aj vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Trestné právo

Svojim klientom poskytuje Pandy & Partners komplexnú obhajobu v predsúdnom ako aj v súdnom konaní v trestných veciach.

Právo nehnuteľností

Naše služby zahŕňajú najmä vypracovanie zmlúv v oblasti nehnuteľností, zastupovanie v katastrálnom, inom administratívnom či v súdnom konaní.

Pracovné právo

Naša kancelária poskytuje právne služby v oblasti pracovného práva vrátane vypracovania zmlúv, poradenstva v otázkach skončenia pracovnoprávneho pomeru, právnych analýz, uplatňovania nárokov zamestnancov a zamestnávateľov z pracovnoprávnych vzťahov, vymáhanie pohľadávok ako aj zastupovanie v súdnych konaniach.

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva sa zameriavame na zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach, ich zánik, vypracovanie právnych analýz, zmlúv, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v súdnom konaní.

Správne právo

Naša kancelária poskytuje zastupovanie v administratívnom konaní pred orgánmi verejnej správy vrátane vyhotovenia návrhov a podaní či právnych analýz.

Registrácia partnerov verejného sektora

Naše kancelárie Vám poskytujú právne služby týkajúce sa registrácie partnerov verejného sektora vrátane právnych služieb s tým súvisiacich.

Právo duševného vlastníctva

Pandy & Partners poskytujú svojim klientom komplexné právne služby v oblasti práva duševného vlastníctva vrátane registrácie ochranných známok, udelovania patentov či získania práva na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku.

ZANECHAJTE LIKE NA FACEBOOKU

NÁŠ TÍM

REFERENCIE

  • najväčší poskytovateľ dopravno-prepravných služieb v železničnej nákladnej doprave na Slovensku
  • najväčšia rafinérsko-petrochemická spoločnosť na Slovensku zameraná na predaj motorových palív a mazív
  • zastupovanie viacerých miest ako jednotiek územnej samosprávy na Východnom Slovensku.

Newest posts

Nakladanie s nehnuteľnosťami

Nehnuteľnosti spravidla predstavujú významnú zložku majetku fyzických ale aj právnickych osôb. Nakladanie s nimi, či už v podobe darovania, predaja, kúpy alebo nájmu je preto dôležitým právnym úkonom v našich životoch a v záujme bezproblémového a rýchleho vybavenia procesu prevodu nehnuteľnosti alebo iného naloženia s ňou sa javí viac než žiadúcim zveriť realizáciu tohto procesu do […]

Vitajte

Vitajte na našej webovej stránke.

ADRESA

Sídlo

PANDY & Partners

L.Kossutha 99

077 01 Kráľovský Chlmec

Slovenská republika

 

Zobraziť na mape

Pracovisko

BUSINESS CENTRE KOŠICE

Štúrova 27

040 01 Košice

Slovenská republika

 

Zobraziť na mape

Pracovisko

5 STAR OFFICES
Zuckermandel
Žižkova ul. 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika

 

Zobraziť na mape 

KONTAKT

JUDr. Peter PANDY

advokát

 

E-mail: peter@pandy.sk

www.pandy.sk

Réka BALOGOVÁ

office manager

 

Mob.: +421 (0)918 229 600

Tel.: +421 (0)56 628 56 90

Fax: +421 (0)56 628 56 91