O NÁS

Pandy & Partners je združenie advokátov poskytujúcich komplexné právne služby v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku s kanceláriami v Kráľovskom Chlmci, vo Veľkých Kapušanoch ako aj v Košiciach. Pandy & Partners zastupujú rôznorodých klientov, od obchodných spoločností s celoslovenským významom, jednotky územnej samosprávy až po občanov miest a obcí. Našou prioritou je poskytovanie právnych služieb s najväčšou možnou precíznosťou pre všetkých našich klientov.

V rámci právnej pomoci poskytujeme komplexné právne služby vrátane zakladania spoločností, vyhotovenia zmlúv, právnych rozborov a stanovísk, poskytovanie právnych porád, zastupovanie v súdnych sporoch a v konaniach pred inými orgánmi a organizáciami.

Dlhoročná prax a spolupráca s najlepšími súdnymi znalcami zaručuje pre našich klientov kvalitné právne služby.

SLUŽBY

Občianske právo

Našim klientom poskytujeme služby v oblasti vypracovania zmlúv, právnych analýz, vymáhania pohľadávok, dedičských vecí, náhrady škody, vrátane zastupovania v súdnych konaniach.

Rodinné právo

Pandy & Partners poskytuje právne služby v oblasti rodinného práva vrátane zastupovania v rozvodových konaniach, úpravy vzťahov k deťom,  úpravy vyživovacej povinnosti ako aj vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Trestné právo

Svojim klientom poskytuje Pandy & Partners komplexnú obhajobu v predsúdnom ako aj v súdnom konaní v trestných veciach.

Právo nehnuteľností

Naše služby zahŕňajú najmä vypracovanie zmlúv v oblasti nehnuteľností, zastupovanie v katastrálnom, inom administratívnom či v súdnom konaní.

Pracovné právo

Naša kancelária poskytuje právne služby v oblasti pracovného práva vrátane vypracovania zmlúv, poradenstva v otázkach skončenia pracovnoprávneho pomeru, právnych analýz, uplatňovania nárokov zamestnancov a zamestnávateľov z pracovnoprávnych vzťahov, vymáhanie pohľadávok ako aj zastupovanie v súdnych konaniach.

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva sa zameriavame na zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach, ich zánik, vypracovanie právnych analýz, zmlúv, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v súdnom konaní.

Správne právo

Naša kancelária poskytuje zastupovanie v administratívnom konaní pred orgánmi verejnej správy vrátane vyhotovenia návrhov a podaní či právnych analýz.

Registrácia partnerov verejného sektora

Naše kancelárie Vám poskytujú právne služby týkajúce sa registrácie partnerov verejného sektora vrátane právnych služieb s tým súvisiacich.

Právo duševného vlastníctva

Pandy & Partners poskytujú svojim klientom komplexné právne služby v oblasti práva duševného vlastníctva vrátane registrácie ochranných známok, udelovania patentov či získania práva na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku.

ZANECHAJTE LIKE NA FACEBOOKU

NÁŠ TÍM

REFERENCIE

  • najväčší poskytovateľ dopravno-prepravných služieb v železničnej nákladnej doprave na Slovensku
  • najväčšia rafinérsko-petrochemická spoločnosť na Slovensku zameraná na predaj motorových palív a mazív
  • zastupovanie viacerých miest ako jednotiek územnej samosprávy na Východnom Slovensku.

Newest posts

Powerful Annotated Bibliography Writing Service For High-Achievers that’ll assist you to complete any tough qualification that is academic project

Powerful Annotated Bibliography Writing Service For High-Achievers that’ll assist you to complete any tough qualification that is academic project Annotated bibliography is amongst the key requirements put upon students wanting to finish a qualification that is academic.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

How to Framework Sentences in an Article

The coverpage should feature the name of the investigator as well as the crucial days about the composition. The types I’ve underlined function more notably within the article writing part. Faculty documents aren’t limited to narratives. Interview documents allow it to be possible that you use people as your own resources instead of publications. Obviously […]

ADRESA

Pracovisko

BUSSINES CENTRE KOŠICE

Štúrova 27

040 01 Košice

Slovenská republika

 

Zobraziť na mape

Sídlo

L.Kossutha 99

077 01 Kráľovský Chlmec

Slovenská republika

 

Zobraziť na mape

KONTAKT

JUDr. Peter Pandy

advokát

 

Mobil: +421 903 632 037

E-mail: peter@pandy.sk

www.pandy.sk

Mgr. Dávid Pandy

advokátsky koncipient

 

Mobil: +421 908 567 633

Tel.: +421 (0)56 628 56 90

Fax: +421 (0)56 628 56 91