Vítajte na našej webovej stránke !Naša advokátska kancelária so sídlom v Kráľovskom Chlmci a v Košiciach poskytuje právne služby najmä v oblastiach občianskeho, pracovného, trestného, obchodného a finančného práva.

V rámci právnej pomoci poskytujeme komplexné právne služby pre právnické a fyzické osoby, zakladanie spoločnosti, vyhotovenie zmlúv, právnych rozborov a stanovísk, poskytovanie právnych porád, zastupovanie v súdnych sporoch, a v konaní pred inými orgánmi a organizáciami.


Dlhoročná prax a spolupráca s najlepšími súdnymi znalcami zaručuje kvalitné právne služby pre našich klientov.


JUDr. Peter PANDY, advokát