O NÁS

Pandy & Partners je združenie advokátov poskytujúcich komplexné právne služby v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku s kanceláriami v Bratislave, Košiciach, Kráľovskom Chlmci a vo Veľkých Kapušanoch. Pandy & Partners zastupujú rôznorodých klientov, od obchodných spoločností s celoslovenským významom, jednotky územnej samosprávy až po ich jednotlivých obyvateľov. Našou prioritou je poskytovanie právnych služieb s najväčšou možnou precíznosťou pre všetkých našich klientov.

V rámci právnej pomoci poskytujeme komplexné právne služby vrátane zakladania spoločností, vyhotovenia zmlúv, právnych rozborov a stanovísk, poskytovanie právnych porád, zastupovanie v súdnych sporoch a v konaniach pred inými orgánmi a organizáciami.

Dlhoročná prax a spolupráca s najlepšími odborníkmi a súdnymi znalcami zaručuje pre našich klientov kvalitné právne služby.

 

Spolupracujúci partneri:

 

HargLaw


Budapešť, Maďarsko

 

 

TTZ Ügyvédi iroda

Budapešť, Maďarsko

 

 

Eva Jeny

Záhreb, Chorvátsko

 

 

Székely & Formittag

Oradea, Rumunsko

SLUŽBY

Občianske právo

Našim klientom poskytujeme služby v oblasti vypracovania zmlúv, právnych analýz, vymáhania pohľadávok, dedičských vecí, náhrady škody, vrátane zastupovania v súdnych konaniach.

Rodinné právo

Pandy & Partners poskytuje právne služby v oblasti rodinného práva vrátane zastupovania v rozvodových konaniach, úpravy vzťahov k deťom,  úpravy vyživovacej povinnosti ako aj vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Trestné právo

Svojim klientom poskytuje Pandy & Partners komplexnú obhajobu v predsúdnom ako aj v súdnom konaní v trestných veciach.

Právo nehnuteľností

Naše služby zahŕňajú najmä vypracovanie zmlúv v oblasti nehnuteľností, zastupovanie v katastrálnom, inom administratívnom či v súdnom konaní.

Pracovné právo

Naša kancelária poskytuje právne služby v oblasti pracovného práva vrátane vypracovania zmlúv, poradenstva v otázkach skončenia pracovnoprávneho pomeru, právnych analýz, uplatňovania nárokov zamestnancov a zamestnávateľov z pracovnoprávnych vzťahov, vymáhanie pohľadávok ako aj zastupovanie v súdnych konaniach.

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva sa zameriavame na zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach, ich zánik, vypracovanie právnych analýz, zmlúv, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v súdnom konaní.

Správne právo

Naša kancelária poskytuje zastupovanie v administratívnom konaní pred orgánmi verejnej správy vrátane vyhotovenia návrhov a podaní či právnych analýz.

Registrácia partnerov verejného sektora

Naše kancelárie Vám poskytujú právne služby týkajúce sa registrácie partnerov verejného sektora vrátane právnych služieb s tým súvisiacich.

Právo duševného vlastníctva

Pandy & Partners poskytujú svojim klientom komplexné právne služby v oblasti práva duševného vlastníctva vrátane registrácie ochranných známok, udelovania patentov či získania práva na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku.

ZANECHAJTE LIKE NA FACEBOOKU

NÁŠ TÍM

REFERENCIE

  • najväčší poskytovateľ dopravno-prepravných služieb v železničnej nákladnej doprave na Slovensku
  • najväčšia rafinérsko-petrochemická spoločnosť na Slovensku zameraná na predaj motorových palív a mazív
  • zastupovanie viacerých miest ako jednotiek územnej samosprávy na Východnom Slovensku.

Newest posts

Anon Blockchain Summit Austria 2019

Naša advokátska kancelária sa zúčastnila konferencie Anon Blockchain Summit Austria 2019, kde bola prezentovaná nová technológia uchovávania dokumentov Everprove, ktorú pre našich klientov prinášame ako prvá advokátska kancelária na Slovensku.

Nakladanie s nehnuteľnosťami

Nehnuteľnosti spravidla predstavujú významnú zložku majetku fyzických ale aj právnickych osôb. Nakladanie s nimi, či už v podobe darovania, predaja, kúpy alebo nájmu je preto dôležitým právnym úkonom v našich životoch a v záujme bezproblémového a rýchleho vybavenia procesu prevodu nehnuteľnosti alebo iného naloženia s ňou sa javí viac než žiadúcim zveriť realizáciu tohto procesu do […]

Vitajte

Vitajte na našej webovej stránke.

ADRESA

JUDr. Peter Pandy, LL.M.

L.Kossutha 99

077 01 Kráľovský Chlmec

Slovenská republika

 

Zobraziť na mape

JUDr. Dávid Pandy

Dom maďarskej komunity Medzibodrožia
Hlavná 787/87
077 01 Kráľovský Chlmec
Slovenská republika

Zobraziť na mape

JUDr. Stela OČENÁŠOVÁ

P.O.Hviezdoslava 56
079 01 Veľké Kapušany
Slovenská republika

Zobraziť na mape

Pracovisko

BUSINESS CENTRE KOŠICE

Štúrova 27

040 01 Košice

Slovenská republika

 

Zobraziť na mape

Pracovisko

5 STAR OFFICES
Zuckermandel
Žižkova ul. 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika

 

Zobraziť na mape 

KONTAKT

JUDr. Peter PANDY, LL. M.

advokát

 

peter@pandy.sk

www.pandy.sk

JUDr. Dávid Pandy

advokát

david@pandy.sk
+421 908 567 633

JUDr. Stela OČENÁŠOVÁ

advokátka

ocenasova@post.sk
+ 421 908 334 592

Pandy & Partners Bratislava

Office Zuckermandel
+421 2/3231 0773

Réka BALOGOVÁ

office manager

 

Mob.: +421 (0)918 229 600

Tel.: +421 (0)56 628 56 90

Fax: +421 (0)56 628 56 91