Nakladanie s nehnuteľnosťami

Zverejnený Publikované v: Právne služby

Nehnuteľnosti spravidla predstavujú významnú zložku majetku fyzických ale aj právnickych osôb. Nakladanie s nimi, či už v podobe darovania, predaja, kúpy alebo nájmu je preto dôležitým právnym úkonom v našich životoch a v záujme bezproblémového a rýchleho vybavenia procesu prevodu nehnuteľnosti alebo iného naloženia s ňou sa javí viac než žiadúcim zveriť realizáciu tohto procesu do […]