JUDr. Dávid PANDY

JUDr. Dávid Pandy
advokátsky koncipient

JUDr. Dávid Pandy úspešne ukončil Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2016, odkedy pôsobí ako advokátsky koncipient v združení PANDY & Partners. Pri výkone svojej koncipientskej praxe sa aktívne zúčastňuje úkonov pred orgánmi verejnej moci, venuje sa vypracovávaniu právnych analýz, rokovaniu s klientami a zúčastňuje sa súdnych pojednávaní ako v civilných, tak aj v trestnoprávnych veciach. K objektom jeho profesionálneho záujmu patrí najmä oblasť trestného práva, ktorá súčasne predstavovala aj oblasť ďalšieho prehlbovania jeho akademického vzdelania vedúc k získaniu akademického titulu Doktor práv. Od roku 2018 pôsobí ako doktorand na Právnickej fakulte, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Vzdelanie:

2003 – 2011
Gymnázium Kráľovský Chlmec

2011 – 2016
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2018
JUDr., rigorózna skúška, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

od 2018
Doktorand, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

 

Prax:

2015 – 2016
Praktikant, Advokátska kancelária JUDr. Peter Pandy

2016 – súčasnosť
Advokátsky koncipient, PANDY & Partners

jún 2018
stáž, Európsky parlament, Štrasbug, Brusel

 

Jazykové znalosti

maďarský jazyk – pokročilý
anglický jazyk – pokročilý
nemecký jazyk – mierne pokročilý