Katarína VAJDOVÁ

Katarína Vajdová
office manager

Kontakt: +421 908 872 984
e-mail: asistentka.vajdova@gmail.com
______________________________________________________________________________
Vzdelanie:
2008 – 2012 Obchodná akadémia Michalovce
______________________________________________________________________________
Zamestnanie
od 1.7.2014 – trvá office manager
Advokátska kancelária JUDr. Stely Očenášovej,
sídl. P.O.H. 56/98, 079 01 Veľké Kapušany
______________________________________________________________________________

Jazykové znalosti:
maďarský jazyk – pokročilý
anglický jazyk – mierne pokročilý
nemecký jazyk – mierne pokročilý
______________________________________________________________________________