Mgr. Dávid PANDY

Mgr. Dávid Pandy
advokátsky koncipient

Mgr. Dávid Pandy úspešne ukončil Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2016, odkedy pôsobí ako advokátsky koncipient v združení PANDY & Partners. Pri výkone svojej koncipientskej praxe sa aktívne zúčastňuje úkonov pred orgánmi verejnej moci, venuje sa vypracovávaniu právnych analýz, rokovaniu s klientami a zúčastňuje sa súdnych pojednávaní ako v civilných, tak aj v trestnoprávnych veciach. K objektom jeho profesionálneho záujmu patrí najmä oblasť trestného práva, ktorá súčasne predstavuje aj oblasť ďalšieho prehlbovania jeho akademického vzdelania.

______________________________________________________________________________

Vzdelanie:

2003 – 2011            Gymnázium Kráľovský Chlmec

2011 – 2016             Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

______________________________________________________________________________

Prax:

2015 – 2016             Praktikant, Advokátska kancelária JUDr. Peter Pandy

2016 – súčasnosť    Advokátsky koncipient, PANDY & Partners

______________________________________________________________________________

Jazykové znalosti:

maďarský jazyk – pokročilý
anglický jazyk – pokročilý
nemecký jazyk – mierne pokročilý

______________________________________________________________________________

Kontakt: 0908 567 633

david@pandy.sk
______________________________________________________________________________