• najväčší poskytovateľ dopravno-prepravných služieb v železničnej nákladnej doprave na Slovensku
  • najväčšia rafinérsko-petrochemická spoločnosť na Slovensku zameraná na predaj motorových palív a mazív
  • zastupovanie viacerých miest ako jednotiek územnej samosprávy na Východnom Slovensku.