JUDr. Peter PANDY, LL.M.

JUDr. Peter PANDY
advokát

so sídlom:
L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika

pracovisko:
BUSINESS CENTRE KOŠICE, Štúrova 27, 040 01 Košice

Mob.: +421903632037
Tel.: +421566285690
Fax: +421566285691
e-mail: peter@pandy.sk
www.pandy.sk

Štátne občianstvo: SR
Advokát je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 2155

Vzdelanie:

• 1990-1994
Gymnázium Kráľovský Chlmec

• 1995-2000
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, odbor právo

• 2001
Rigorózna skúška – získaný titul „JUDr.“

• 2003
zloženie advokátskych skúšok

Odborná prax:

• 2000-2003 prax advokátskeho koncipienta
• od roku 2000 vykonávam právnickú prax
• od 1.1.2004 pracujem ako advokát vo vlastnej advokátskej kancelárii, od tej doby som členom Slovenskej advokátskej komory reg. č. 2155
• od 2004 som členom CCBE – Council of Bars & Law Societies of Europe
• Moja advokátska kancelária v Kráľovskom Chlmci a v Košiciach poskytuje právne služby najmä v oblastiach občianskeho, pracovného, trestného, obchodného a finančného práva. V rámci právnej pomoci poskytujem komplexné právne služby pre právnické a fyzické osoby, zakladanie spoločnosti, vyhotovenie zmlúv, právnych rozborov a stanovísk, poskytovanie právnych porád, zastupovanie v súdnych sporoch, a v konaní pred inými orgánmi a organizáciami. Dlhoročná prax a spolupráca s najlepšími právnymi expertmi, súdnymi znalcami zaručuje kvalitné právne služby pre našich klientov.
• Vybudoval som aktívnu spoluprácu s inými advokátskymi kanceláriami na území Slovenskej republiky (Bratislava, Košice, Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany), Maďarska (Budapest, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely) a Rumunska (Cluj-Napoca, Odorheiu Secuiesc, Brasov, Oradea).

Referencie:

• najväčší poskytovateľ dopravno-prepravných služieb v železničnej nákladnej doprave na Slovensku
• najväčšia rafinérsko-petrochemická spoločnosť na Slovensku zameraná na predaj motorových palív a mazív
• zastupovanie viacerých miest ako jednotiek územnej samosprávy na Východnom Slovensku.

Jazykové znalosti:

• maďarský jazyk – pokročilý
• anglický jazyk – pokročilý