JUDr. Stela OČENÁŠOVÁ

JUDr. Stela Očenášová
advokátka

Kontakt: +421 908 334 592
e-mail: ocenasova@post.sk

Vzdelanie:

1998 – 2005
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, odbor právo

1994 – 1998
Gymnázium vo Veľkých Kapušanoch

Zamestnanie:

2005 – 2008
advokátska koncipientka
Advokátska kancelária JUDr. Petra Pandyho,
L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec

od 1.2.2012
advokátka, Advokátska kancelária
sídl. P.O.H. 56/98, 079 01 Veľké Kapušany

Ďalšie vzdelávanie:

2008
advokátske skúšky

2010
rigorózna skúška na UPJŠ v Košiciach

Jazykové znalosti:

maďarský jazyk – pokročilý
anglický jazyk – mierne pokročilý
nemecký jazyk – mierne pokročilý