JUDr. Dávid Pandy, PhD.

Seat:
Hlavná 787/87
077 01 Kráľovský Chlmec

Office:
Hviezdoslavova 7
040 01 Košice – Staré Mesto