JUDr. Dávid Pandy, PhD.

Sídlo:
Hlavná 787/87
077 01 Kráľovský Chlmec

Pracovisko:
Hviezdoslavova 7
040 01 Košice – Staré Mesto