Pandy & Partners je združenie advokátov poskytujúcich komplexné právne služby v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku s kanceláriami v Košiciach, Kráľovskom Chlmci a vo Veľkých Kapušanoch. Pandy & Partners zastupujú rôznorodých klientov, od obchodných spoločností s celoslovenským významom, jednotky územnej samosprávy až po ich jednotlivých obyvateľov. Našou prioritou je poskytovanie právnych služieb s najväčšou možnou precíznosťou pre všetkých našich klientov.

V rámci právnej pomoci poskytujeme komplexné právne služby vrátane zakladania spoločností, vyhotovenia zmlúv, právnych rozborov a stanovísk, poskytovanie právnych porád, zastupovanie v súdnych sporoch a v konaniach pred inými orgánmi a organizáciami.

Dlhoročná prax a spolupráca s najlepšími odborníkmi a súdnymi znalcami zaručuje pre našich klientov kvalitné právne služby.

 

Spolupracujúci partneri:

 

HargLaw


Budapešť, Maďarsko

 

 

TTZ Ügyvédi iroda

Budapešť, Maďarsko

 

 

Eva Jeny

Záhreb, Chorvátsko

 

 

Székely & Formittag

Oradea, Rumunsko