Občianske právo

Našim klientom poskytujeme služby v oblasti vypracovania zmlúv, právnych analýz, vymáhania pohľadávok, dedičských vecí, náhrady škody, vrátane zastupovania v súdnych konaniach.