Rodinné právo

Pandy & Partners poskytuje právne služby v oblasti rodinného práva vrátane zastupovania v rozvodových konaniach, úpravy vzťahov k deťom,  úpravy vyživovacej povinnosti ako aj vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov.