Trestné právo

Svojim klientom poskytuje Pandy & Partners komplexnú obhajobu v predsúdnom ako aj v súdnom konaní v trestných veciach.