Právo nehnuteľností

Naše služby zahŕňajú najmä vypracovanie zmlúv v oblasti nehnuteľností, zastupovanie v katastrálnom, inom administratívnom či v súdnom konaní.