Pracovné právo

Naša kancelária poskytuje právne služby v oblasti pracovného práva vrátane vypracovania zmlúv, poradenstva v otázkach skončenia pracovnoprávneho pomeru, právnych analýz, uplatňovania nárokov zamestnancov a zamestnávateľov z pracovnoprávnych vzťahov, vymáhanie pohľadávok ako aj zastupovanie v súdnych konaniach.