Obchodné právo

V oblasti obchodného práva sa zameriavame na zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach, ich zánik, vypracovanie právnych analýz, zmlúv, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v súdnom konaní.