Správne právo

Naša kancelária poskytuje zastupovanie v administratívnom konaní pred orgánmi verejnej správy vrátane vyhotovenia návrhov a podaní či právnych analýz.